Declaratia 204 – Venituri din asocieri fara personalitate juridica

     Declaratia 204 – Venituri din asocieri fara personalitate juridica - instructiuni de completare:

     Declaratia se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau pentru asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, potrivit titlului IV^1 din  Codul fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real.
     Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit. Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu