altfem.ro

     Proiectul isi propune imbunatatirea perceptiei asupra femeilor si cresterea gradului de constientizare a expertilor si operatorilor mass media, al parteneilor sociali, autoritatilor publice si a femeilor asupra problematicii egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii, prin actiuni menite sa schimbe perceptia acestora asupra rolului profesional si social al femeii.OBIECTIVE SPECIFICE SI ACTIVITATI PRIN CARE ACESTEA VOR FI ATINSE:

     Identificarea perceptiilor si stereotipurilor asupra femeii in relatie cu profesia asa cum rezulta acestea din mass media si din comunicarea comerciala (publicitate), prin realizarea unei cercetari cantitativ-calitative, relevanta la nivel national.
     Dezvoltarea abilitatilor a 400 de jurnalisti, experti in comunicare si mass media, experti in marketing si comunicare privind identificarea si combaterea stereotipurilor de gen, prin organizarea de cursuri de formare.
     Cresterea constientizarii grupurilor tinta ale proiectului cu privire la importanta si beneficiile egalitatii de gen pe piata muncii si a eliminarii stereotipurilor, prin lansarea unei campanii de sensibilizare, la nivel national.
     Facilitarea accesului grupurilor tinta ale proiectului la resurse relevante privind problematica egalitatii de gen si combaterea stereotipurilor, prin dezvoltarea unui centru de resurse online
     Cresterea gradului de coeziune in randul femeilor din mass media si comunicare in scopul diminuarii impactului stereotipurilor de gen pe piata muncii, prin infiintarea unei retele a femeilor profesioniste in domeniul media, comunicare si marketing.


Afla mai multe pe www.altfem.ro


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu