schimba-ti-viata.affmr.ro

     Proiectul "Combaterea discriminarii si cresterea potentialului de angajare a femeilor din mediul rural" este cofinantat din Fondul Social European si bugetul national, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa Prioritara 6 - "Promovarea Incluziunii Sociale", Domeniul Major de Interventie 6.3 - "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii".
     Durata: ianuarie 2010 - octombrie 2012 (34 luni)

     Obiectivul general: Stimularea si cresterea ratei de ocupare a populatiei feminine din mediul rural, prin intermediul unor actiuni integrate, directionate catre reducerea inegalitatii de sanse si cresterea accesului la un loc de munca a acestei categorii.
     Obiectivele specifice:
      Combaterea stereotipurilor de gen si atragerea femeilor pe piata muncii prin campanii de informare si constientizare pentru combaterea stereotipurilor de gen, in special a celor care sprijina ideea ca activitatea profesionala remunerata este specifica barbatilor, iar munca din cadrul caminului este proprie femeilor.
      Imbunatatirea capacitatii de angajare a femeilor din mediul rural prin cursuri de calificare/recalificare si consiliere profesionala a femeilor din mediul rural, cu scopul cresterii sanselor acestora la un loc mai bun pe piata muncii.
     Necesitatea proiectului:
      In ciuda eforturilor institutionale si ale mediului de afaceri din ultimii ani, femeile din mediul rural raman pe o pozitie structural dezavantajata, atat pe considerente de gen, cat si din punct de vedere al mediului de rezidenta, in raport cu accesul pe piata fortei de munca.
Aproape 50% din totalul persoanelor din mediul rural nu sunt angajate, iar majoritatea acestora sunt femei.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu