Noul Cod Civil comentat

       Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat platforma online www.iurispedia.ro, care conţine noul Cod Civil comentat articol cu articol de specia­lişti în drept. Potrivit CSM, site-ul este o soluţie pentru a facilita o viziune comună asupra noii legislaţii pe care să o aibă magistraţii, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti şi consilierii juridici. De asemenea, platforma se adresează online şi populaţiei. Cei interesaţi vor pu­tea participa la dezbateri în timp real, vor avea acces la comenta­rii doctrinare, atât cu privire la reglementările din vechiul Cod Civil care şi-au păstrat actualitatea, cât mai ales cu privire la noile reglementări.


       Până în prezent în IURISPEDIA sunt comentate complet mai multe articole sau diviziuni din Codul Civil, cum ar fi:

Art. 30 Egalitatea în faţa legii civile,
Art. 58 Drepturi ale personalităţii,
Art. 262 Relaţiile dintre părinţi şi copii,
Art. 263 Principiul interesului superior al copilului,
Art. 264 Ascultarea copilului,
Art. 274 Interzicerea căsătoriei între rude,
Art. 397 Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi (prezumţia de autoritate părintească comună)
Art. 400 Locuinţa copilului după divorţ,
Art. 401 Drepturile părintelui separat de copil,
Art. 402 Pensia de întreţinere a minorului,
Art. 497 Schimbarea locuinţei copilului,
Art. 512 Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti,
Art. 529 Cuantumul întreţinerii,
Cap.Adopţia(art.451-482),
Art. 643, Art 1.391,
Secţ.Depozitul hotelier(art. 2127-2137).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu