Anaf - anaf.mfinante.ro

În cadrul ANAF se organizeazã şi funcţioneazã, de asemenea, Garda Financiarã, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
ANAF îşi îndeplineşte misiunea acţionând în baza a trei orientãri prioritare:

  • încurajarea conformãrii voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, prin diversificarea şi creşterea calitãţii serviciilor şi asigurarea unor proceduri simplificate.
  • combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat mai mult spre sectoarele cu risc ridicat de fraudã;
  • eficacitate şi eficienţã crescutã în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru a garanta veniturile bugetare necesare. 
Detalii pe http://www.anaf.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu